Wat is de Ekklesia


De Leidse Studenten Ekklesia (LSE) biedt een geestelijk huis aan mensen met heel verschillende levensbeschouwelijke achtergronden. De LSE weet zich verbonden aan de christelijke traditie en vindt daarin de ruimte om betekenisgeving en inspiratie, spiritualiteit en belijden een plaats te kunnen geven voor velen. Deze ruimte is er, omdat we de verhouding tussen God en mensen niet in vastomlijnde zekerheden willen vangen. Dat betekent voortdurend openstaan voor andere inzichten, voortdurend studeren, onderzoeken en in beweging blijven. Ruimte om je vragen te stellen, antwoorden te vinden en je ambitie vorm te geven. 
Zingeving is voor ons niet een theorie, maar doen!, leven!

De Leidse Studenten Ekklesia onderzoekt hoe de verbinding tussen de traditie en de ervaringen van alledag vorm te geven in de zondagse dienst in de Hooglandse kerk, in de activiteiten voor studenten en participanten (leden ouder dan ca. 28 jaar) op Rapenburg 100, in de ontmoeting met elkaar en in onze betrokkenheid op kerk en wereld.

Meer informatie over de zondagse dienst is hier te vinden.

De LSE is een vereniging. Iedere belangstellende kan lid van deze vereniging worden.
 
Voor meer informatie over de vereniging, zie onze website www.ekklesialeiden.nl.
Op de site www.rapenburg100.nl vind je de digitale ontmoetingsplek van de studenten van de LSE. Tevens vind je daar de LSE activiteiten voor studenten.


Laatst Gewijzigd: 27-10-2016