Afstuderen

Je afstuderen regelen

Als je wilt afstuderen, verwacht je opleiding en/of faculteit ook bepaalde dingen van je. Faculteiten hanteren verschillende regels en procedures voor het regelen van je afstuderen. Informatie daarover vind in dit overzicht.


Alumni

De universiteit wil graag haar alumni op de hoogte houden van universitaire activiteiten, wetenschappelijke ontwikkelingen in de diverse vakgebieden en hiernaast de onderlinge contacten tussen alumni bevorderen.