BSA en bijzondere (persoonlijke) omstandigheden

Wat moet je doen wanneer bijzondere (persoonlijke) omstandigheden je studievoortgang belemmeren? Mogelijk word je in je studievoortgang gehinderd door bijzondere (persoonlijke) omstandigheden. De examencommissie moet daar rekening mee houden bij het uitbrengen van het (bindend) studieadvies (BSA). Jij moet daar echter bepaalde zaken voor regelen. Lees watje moet doen om een negatief bindend studieadvies met afwijzing te voorkomen wanneer bijzondere (persoonlijke) omstandigheden je studievoortgang belemmeren.

Wat valt er onder ‘bijzondere (persoonlijke) omstandigheden’?

De persoonlijke omstandigheden waar de examencommissie rekening mee moet houden bij het uitbrengen van een bindend studieadvies, zijn:

  • Ziekte/handicap/leerstoornis

  • Bijzondere familieomstandigheden

  • Zwangerschap

  • Bestuurslidmaatschap.
     

Heb jij last van andere problemen? Lees meer over ondersteuning bij studieproblemen.

Wat moet ik doen zodat de examencommissie rekening houdt met mijn omstandigheden?

Je moet drie dingen doen en, heel belangrijk, je moet ze vóór 15 juli doen:

  1. je studieadviseur op de hoogte brengen van je omstandigheden;

  2. een aangepast studieplan opstellen in overleg met je studieadviseur;

  3. officiële documenten insturen zodat de ernst en de duur van je omstandigheden vastgesteld kan worden.

Toelichting over het aangepast studieplan

Je moet in overleg met je studieadviseur een aangepast studieplan opstellen met studievoortgangsafspraken die aangepast zijn aan jouw omstandigheden. Het nieuwe studieplan is het document op basis waarvan de examencommissie je een positief of negatief bindend studieadvies zal geven over het voortzetten van de studie.

Let op: Je moet je dus aan je aangepaste studieplan houden om een positief BSA te krijgen.

Let op: Het is dus belangrijk dat je opnieuw met je studieadviseur contact opneemt zodra je omstandigheden veranderen en je studievoortgang verder bemoeilijken. Dan moet je nogmaals een aangepast studieplan opstellen, anders loop je het risico alsnog een negatief bindend studieadvies met afwijzing te krijgen.

Toelichting over de in te sturen documenten

Je moet een persoonlijke verklaring en een deskundigenverklaring overleggen, bijvoorbeeld van een arts of psycholoog. Daaruit moet blijken in welke periode en in welke mate je studie door bijzondere (persoonlijke) omstandigheden is belemmerd.

Stuur de verklaringen zo spoedig mogelijk maar in ieder geval voor 15 juli naar Universiteit Leiden, Studenten- en Onderwijszaken/BSA, Postbus 9500, 2300 RA Leiden. Daar zorgt men dat je examencommissie op de hoogte wordt gebracht.

Meer informatie over dit onderwerp vind je in het onderdeel ‘Procedure rond persoonlijke omstandigheden van de student in het kader van het bindend studieadvies’ van de Regeling Bindend Studieadvies.

Laatst Gewijzigd: 13-12-2016