Regelingen

BSA en bijzondere (persoonlijke) omstandigheden

Wat moet je doen wanneer bijzondere (persoonlijke) omstandigheden je studievoortgang belemmeren? Mogelijk word je in je studievoortgang gehinderd door bijzondere (persoonlijke) omstandigheden. De examencommissie moet daar rekening mee houden bij het uitbrengen van het (bindend) studieadvies (BSA). Jij moet daar echter bepaalde zaken voor regelen. Lees watje moet doen om een negatief bindend studieadvies met afwijzing te voorkomen wanneer bijzondere (persoonlijke) omstandigheden je studievoortgang belemmeren.


Medezeggenschap

Voor studenten zijn er verschillende medezeggenschapsmogelijkheden binnen en buiten de universiteit.