Didactische basisvaardigheden (ICLON)

Het ICLON biedt voor promovendi en studentassistenten de startcursus didactische vaardigheden aan.

Deze basiscursus is bedoeld om promovendi en studentassistenten voor te bereiden op hun lesgevende taak.
Startcursus didactische vaardigheden

Laatst Gewijzigd: 02-09-2014