Oorzaken studievertraging

Studiegewoontes

Je kunt studiegewoontes hebben aangeleerd die niet effectief zijn, zoals te gedetailleerd leren of uitstellen. Analyseer ze en pak studieproblemen aan.

Ziekte, zwangerschap, functiebeperking of andere persoonlijke omstandigheden

Wordt jouw studievertraging veroorzaakt wordt door ziekte, een functiebeperking of zwangerschap kan daar rekening mee worden gehouden. Hetzelfde geldt voor persoonlijke problemen waar je veel last van hebt en die je in je functioneren belemmeren. Er zijn in al deze situaties verschillende mogelijkheden:

  • Er kan rekening worden gehouden met je omstandigheden bij het uitbrengen van een studieadvies in de propedeutische fase van je opleiding. Neem dan wel zo spoedig mogelijk contact op met je studieadviseur om de situatie te bespreken en een aangepaste studieplanning te maken
  • Je kunt onder een aantal voorwaarden een tijdje je studiefinanciering door de universiteit doorbetaald krijgen als je recht op prestatiebeurs via DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) verstreken is. Hiervoor beschikt de universiteit over de regeling Financiële Ondersteuning Studenten (FOS).
  • Als de vertraging veroorzaakt wordt door een handicap of andere duurzame functiestoornis dan zijn er nog andere mogelijkheden op het gebied van de financiën en zijn er extra voorzieningen.

Bestuursactiviteiten

Zit je in een bestuur van een studentenvereniging of zit je als studentenvertegenwoordiger in een universitair bestuur of orgaan dan kan je bij studievertraging soms gebruik maken van een bestuurdersbeurs.

Laatst Gewijzigd: 29-05-2016