Klachten

Vertrouwenspersoon, ombudsfunctionaris & klachtenloket.

 • Vertrouwenspersoon
  Als je ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld of discriminatie ondervindt, kun je je wenden tot de vertrouwenspersoon.
   
 • Ombudsfunctionaris
  De ombudsfunctionaris behandelt klachten van studenten die menen onbehoorlijk te zijn behandeld door een medewerker of een bestuursorgaan van de universiteit. Met een onbehoorlijke behandeling wordt bedoeld een behandeling die respectloos is, oneerlijk, niet volgens de regels, of anderszins vervelend of nadelig voor de student.
   
 • Klachtenloket
  Via dit digitale loket maak je een keuze voor een afhandeling van je klacht of beroep of bezwaar naar aanleiding van een besluit. Indienen van je klacht, beroep of bezwaar gaat volgens de betreffende regeling, en niet via dit informatieloket! 
   
 • Klachtencoördinatoren
  Voor klachten die niet onder een specifiekere regeling vallen die behandeld worden door de Ombudsfunctionaris, Vertrouwenspersoon of (klachten) commissie Ongewenst Gedrag of Wetenschappelijke Integriteit kun je terecht bij de klachtencoördinator van de faculteit of eenheid waar je als student bent ingeschreven.


Laatst Gewijzigd: 22-05-2017