Studieadviseur, -coördinator

Met al je studiegerelateerde vragen kun je terecht bij de studieadviseur, zoals vragen over:

  • inhoud en opzet van de studie
  • studie- en examenregelingen
  • studieplanning en studieaanpak
  • keuze van afstudeerrichting/track
  • stage en keuzevakken
  • studeren in het buitenland
  • scriptieproblemen
  • dreigende studievertraging
  • doorverwijzen naar studentenpsychologen, studentendecanen en studiekeuze-/loopbaanadviseurs
Ook voor andere onderwerpen kun je terecht bij de studieadviseurs. Afhankelijk van de aard van de vraag, geven de studieadviseurs een persoonlijk advies, verwijzen zij door, of leggen contact met een ander onderdeel van de organisatie.

Overzicht en contactgegevens studieadviseurs

De studieadviseur/studiecoördinator van jouw opleiding is de deskundige op het gebied van deze studie en eventuele problemen (vertraging, planning, examenregelingen, enz.). Zorg dat je tijdig de hulp inroept van de studieadviseur in het geval er sprake is van studievertraging. Daarnaast is het van belang persoonlijke omstandigheden, die kunnen gaan zorgen voor vertraging, tijdig te melden.     

POPcorner FSW

POPcorner staat voor Propedeuse Ondersteunings Punt. De POPcorner bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen biedt je ondersteuning bij het vinden van je weg op de faculteit en tijdens je studie.
POPcorner

Laatst Gewijzigd: 13-12-2016