Digitale machtiging (via Studielink)

Je kunt het collegegeld via een digitale machtiging betalen als:

 • je een bekostigde opleiding volgt (bachelor, master of doctoraal) als reguliere student of extraneus
  én

 • degene die het collegegeld gaat betalen (jijzelf, of bijvoorbeeld een van je ouders) in het bezit is van een bankrekeningnummer uit een land dat lid is van de Single Euro Payments Area (SEPA)*
  (let op! betaalt iemand anders je collegegeld, dan dient die persoon ook in het bezit te zijn van een DigiD),
  én

 • je in het bezit bent van een nationaliteit van een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte (EER)** óf niet in het bezit bent van  een nationaliteit van een land uit de EER, maar wel gelijkgesteld bent aan een Nederlander.
     

Om te bepalen of je in aanmerking komt voor een digitale machtiging is het van belang dat je in Studielink je betaalgegevens invult nadat je een verzoek tot (her)inschrijving hebt gedaan. Om dit te doen klik je, nadat je je (her)inschrijving geregeld hebt, onder <Mijn To Do lijst> op de link ‘Voer je betaalgegevens in’. De machtiging wordt via Studielink aangeboden zodra het te betalen collegegeld bekend is. Digitaal machtigen kun je als student zelf doen of door een derde partij laten doen (bv als je ouders het collegegeld betalen). Betaling door een derde partij via digitale machtiging kan alleen als de derde partij in het bezit is van een DigiD.

*) SEPA-lidstaten zijn alle EER-lidstaten plus Monaco en Zwitserland.

**) Momenteel maken de volgende landen deel uit van de EER: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden. Hier worden Zwitserland en Suriname ook bij gerekend.

) Zie hiervoor de nationaliteitseis uit de wet op de studiefinanciering 2000 (art. 2.2).

Eenmalige machtiging of betalen in termijnen

Je kunt kiezen voor een incasso ineens (het totale collegegeldbedrag wordt eind oktober van je rekening afgeschreven) of voor een betaling in 5 termijnen:  
 

2015/2016 

26 oktober 2015
23 december 2015

26 februari 2016

25 april 2016

27 juni 2016

 

2016/2017 
25 oktober 2016
23 december 2016
24 februari 2017
25 april 2017
26 juni 2017

Bij een betaling in termijnen komen er eenmalig 24 euro administratiekosten bij.

Voor het afgeven van een digitale machtiging door een derde is DigiD nodig

Betalen via een digitale machtiging door een derde kan alleen als de rekeninghouder in het bezit is van een persoonlijke DigiD. Let er dus op dat diegene dat op tijd moet aanvragen als hij/zij nog niet in het bezit is van een persoonlijke DigiD. Het aanvragen van een activeringscode voor DigiD duurt maximaal vijf werkdagen.
Aanvragen DigiD

Afgeven van een digitale machtiging

Je kunt in Studielink een digitale machtiging afgeven. Hiervoor moet je eerst je betaalgegevens invullen. Het te betalen bedrag wordt vervolgens binnen enkele weken berekend. Je kunt de machtiging bevestigen wanneer je hierover per e-mail bericht krijgt. Deze actie staat dan in 'Mijn To Do Lijst' in Studielink. Lees voordat je de machtiging afgeeft de voorwaarden die je op dezelfde site kunt vinden goed door.

Er zijn twee mogelijkheden:

 1. Je betaalt zelf
  Log in op Studielink en bevestig de machtiging.

 2. Iemand anders betaalt
  Stuur de mail met activeringscode die je ontvangen hebt door naar de persoon die gaat betalen. Deze persoon logt in op Studielink met zijn/haar DigiD. In Studielink kan hij/zij de gegevens van de betaler (rekeningnummer, naam en adres) aanpassen. Daarna bevestigt hij/zij de machtiging.
   

Raadpleeg bij het invullen eventueel het stappenplan voor het afgeven van een digitale machtiging.

Heb je nog vragen?

Kijk voor meer informatie over digitaal machtigen op de Kennisbank van Studielink.
Kun je het antwoord op je vraag niet vinden? Neem dan contact op met de Front Office Studentenzaken.

 

Terug naar het overzicht met betaalwijzen

Laatst Gewijzigd: 21-11-2016