Collegegeld tweede masteropleiding

Voor een tweede masteropleiding betaal je geen wettelijk collegegeld maar een instellingscollegegeld wat veelal hoger is.   
   
Voor niet EER studenten en niet bekostigde opleidingen gelden andere regels en tarieven.

Als je wilt inschrijven voor een masteropleiding en je hebt in Nederland al een master, of een doctoraal, of ingenieursdiploma na september 1991 behaald, dan betaal je voor de inschrijving:
 

  2015/2016 2016/2017  2017/2018  
Master, alfa- of gammaopleiding € 14.600 € 14.700 € 14.900 
Master bètaopleiding en voor Biomedische Wetenschappen € 18.300 € 16.000  € 16.000 
Master, geneeskunde € 21.600 € 21.800  € 22.400 
Master, lerarenopleiding € 1.951 € 1.984 € 2.006
Gezamenlijke opleidingen met TU Delft:      
Master Industrial Ecology € 13.560 € 15.000 € 16.000 
  
Voor studenten die voor september 2010 zijn begonnen met een bachelor aan de Universiteit Leiden en daarop aansluitend een tweede masteropleiding zijn gestart in hetzelfde studiejaar of het studiejaar volgend op het studiejaar waarin zij het betreffende bachelordiploma hebben gehaald, geldt als overgangsregeling het instellingscollegeld ten hoogte van het wettelijk tarief.

Uitzonderingen voor masteropleidingen bij inschrijving
Onderstaande uitzonderingen zijn niet van toepassing op studenten die op grond van hun nationaliteit (niet EER student) een hoog collegegeld verschuldigd zijn of voor studenten van de opleidingen International Relations & Diplomacy, European and Int. Business Law, International Tax Law, Public International Law, Air and Space Law (niet bekostigde opleidingen). 
De uitzonderingen 1 en 2 zijn ook niet van toepassing voor de studenten die in het studiejaar 2013/2014 een instellingstarief betaalden

  1. Voor studenten die instellingscollegegeld verschuldigd zijn voor een ononderbroken tweede masteropleiding aan de Universiteit Leiden waarmee zij begonnen terwijl zij waren ingeschreven voor een andere, inmiddels afgeronde, eerste masteropleiding geldt een instellingscollegegeld ter hoogte van het wettelijk tarief.  

  2. Ook voor studenten, die een eerste master aan de Universiteit Leiden hebben afgerond in het studiejaar direct voorafgaande aan het studiejaar waarin de tweede masteropleiding aan de Universiteit Leiden wordt of werd aangevangen, geldt het instellingscollegegeld ter hoogte van het wettelijk tarief.

  3. Studenten die inschrijven voor een educatieve master zijn voor die master het wettelijke collegegeld verschuldigd.

 
Het instellingscollegegeld ter hoogte van het wettelijk tarief bedraagt
2015-2016: € 1.951 
2016-2017: € 1.984
2017-2018: € 2.006

Stroomschema

Toelichting
Toelichting over de hoogte van het instellingscollegegeld
   
   
   
 

Laatst Gewijzigd: 22-11-2016