Collegegeld tweede bacheloropleiding

Voor een tweede bacheloropleiding betaal je geen wettelijk collegegeld maar een instellingscollegegeld wat veelal hoger is.  

Voor niet EER-studenten gelden andere regels. Collegegeld niet-EER-studenten.

Eerste inschrijving
Als je wilt inschrijven voor een bachelor en je hebt in Nederland al een bachelorgraad, of een doctoraal, of ingenieursdiploma of een HBO-diploma na september 1991 behaald, dan betaal je voor de inschrijving voor een:

  2015/2016  2016/2017  2017/2018  
Bachelor, Alfa- of gammaopleidingen € 10.200 € 9.500 € 9.500 
Bachelor, Bètaopleiding of Biomedische wetenschappen € 13.000 € 13.000  € 13.000  
Bachelor Geneeskunde € 15.000 € 15.100  € 15.300 
Bachelor liberal arts & sciences € 10.200 € 9.500  € 9.500  
 
Gezamenlijke opleidingen met TU Delft:
     
Bachelor MST en LST € 8.678 € 10.000 € 13.000

Uitzonderingen voor bacheloropleidingen bij inschrijving
Onderstaande uitzonderingen zijn niet van toepassing op studenten die op grond van hun nationaliteit een hoog collegegeld verschuldigd zijn.
De uitzonderingen 1 en 2 zijn ook niet van toepassing voor de studenten die in het studiejaar 2013/2014 een instellingstarief betaalden.

  1. Voor studenten die instellingscollegegeld verschuldigd zijn voor een ononderbroken tweede bacheloropleiding waarmee zij aan de Universiteit Leiden begonnen, terwijl zij waren ingeschreven voor een andere, inmiddels afgeronde eerste bacheloropleiding, geldt instellingscollegegeld ter hoogte van het wettelijk tarief.

  2. Ook voor studenten, die een eerste bacheloropleiding aan de Universiteit Leiden hebben afgerond in het studiejaar direct voorafgaande aan het studiejaar waarin de tweede bacheloropleiding wordt of werd aangevangen, geldt instellingscollegegeld ter hoogte van het wettelijk tarief.

  3. Voor studenten die een bacheloropleiding hebben afgerond en zich inschrijven aan de Universiteit Leiden - voor een zgn. ononderbroken pre-mastertraject / schakelprogramma ter voorbereiding op een voorgenomen inschrijving voor een masteropleiding bij de Universiteit Leiden, geldt het gereduceerde instellings­collegegeld voor die pre-master. Voor de eventuele daaropvolgende inschrijving voor een master gelden andere tarieven (zie aldaar). 
     

Het instellingscollegegeld ter hoogte van het wettelijk tarief bedraagt:
2015-2016: € 1.951
2016-2017: € 1.984
2017-2018: € 2.006

Voor de bacheloropleidingen aan het "Leiden University College" in Den Haag geldt een extra toeslag van:
2015/2016: € 2.135
2016/2017: € 2.135 
2017/2018: € 2.135 Stroomschema 

Toelichting
Toelichting over de hoogte van het instellingscollegegeld 

    
    
 

Laatst Gewijzigd: 21-11-2016