Betaalwijzen collegegeld

Als je een verzoek tot (her)inschrijving hebt ingediend zijn er een aantal manieren om je collegegeld te voldoen.

EU/EER studenten

Vanaf het studiejaar (2013-2014) is de Universiteit Leiden begonnen met het gebruik van een digitale machtiging. Deze digitale machtiging wordt aangeboden via Studielink aan alle studenten die een verzoek tot (her)inschrijving hebben gedaan en die voldoen aan de volgende twee voorwaarden:

 • de student heeft de Nederlandse nationaliteit óf een nationaliteit van een land uit de Europese Economische Ruimte (EER)* óf heeft geen nationaliteit van een land uit de EER, maar is wel gelijkgesteld aan een Nederlander;
 • degene die het collegegeld gaat betalen (jijzelf, of bijvoorbeeld een van je ouders) is in het bezit van een bankrekeningnummer uit een land dat lid is van de Single Euro Payments Area (SEPA)**
  (let op! betaalt iemand anders je collegegeld, dan dient die persoon ook in het bezit te zijn van een DigiD).
   

Raadpleeg het overzicht met 'Beschikbare betaalmethoden' hieronder voor meer informatie.

Loopt je (her)inschrijving niet via Studielink of ben je niet in bezit van zowel een bankrekeningnummer uit een SEPA lidstaat als een EER-nationaliteit, dan is het helaas (nog) niet mogelijk om een digitale machtiging af te geven.

Let op: indien je gelijkgesteld bent aan een Nederlander én je hebt een bankrekeningnummer uit een SEPA lidstaat, dan is het wel mogelijk om via Studielink een digitale machtiging af te geven.

*) Momenteel maken de volgende landen deel uit van de EER: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië (vanaf 1 juli 2013), Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden. Hier worden Zwitserland en Suriname ook bij gerekend.

Zie hiervoor de nationaliteitseis uit de wet op de studiefinanciering 2000 (art. 2.2).

**) SEPA-lidstaten zijn alle EER-lidstaten plus Monaco en Zwiterserland.

Niet-EU/EER studenten & studenten die een niet-bekostigde opleiding volgen

Indien je een niet-EER nationaliteit hebt kun je in sommige gevallen met een digitale machtiging betalen, maar in de meeste gevallen zal een andere betaalwijze van toepassing zijn. Zodra je een betaalwijze in Studielink hebt gekozen ontvang je hier nader bericht over vanuit de universiteit.

Als je een niet-bekostigde opleiding volgt krijg je van de universiteit automatisch een factuur toegestuurd. In deze factuur staat wat de hoogte van het te betalen collegegeld is en hoe je dit collegegeld kunt voldoen.

Niet-bekostigde opleidingen zijn:

 • Alle Advanced Master Programmes / Master of Laws Advanced Studies Programmes

 • Master in International Relations and Diplomacy 

 • Master in Vitality and Ageing
   

Raadpleeg het overzicht met 'Beschikbare betaalmethoden' hieronder voor meer informatie.

Beschikbare betaalmethoden

Als je een verzoek tot (her)inschrijving hebt ingediend zijn er een aantal manieren om je collegegeld te voldoen. In bovenstaande informatie kun je lezen of digitaal machtigen voor jou mogelijk is. Op onderstaande linkjes kun je klikken voor meer informatie over digitaal machtigen, of over de andere betaalwijzen die de Universiteit Leiden aanbiedt.

 1. Digitale machtiging (via Studielink) 
 2. Betaling via factuur naar student
 3. Overschrijving van het gehele collegegeldbedrag
 4. Pinnen van het gehele collegegeldbedrag bij de Front Office Studentenzaken (niet met creditcard)
 5. Betaling via factuur naar werkgever
 6. Inleveren van een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) 

Wijzigen van betaalwijze en/of betaalgegevens

Indien je gedurende het collegejaar iets wilt wijzigen in je betaalwijze en/of betaalgegevens kun je contact opnemen met de Financiële Administratie van de universiteit door een e-mail te sturen naar fa@sea.leidenuniv.nl (vermeld dan altijd je studentnummer).
Voor het wijzigen van het bankrekeningnummer kun je het formulier "Wijziging rekeningnummer" gebruiken.

Laatst Gewijzigd: 21-11-2016