In-/uitschrijven Bachelors

Uitschrijven

Studenten zijn altijd zelf verantwoordelijk voor uitschrijving van een opleiding gedurende het studiejaar. Je kan om verschillende redenen je studie beëindigen, wat gevolgen heeft voor de procedure van uitschrijven. Via onderstaande kopjes worden de verschillende procedures uitgelegd.