A

Trefwoorden beginnend met de letter A

Aandoeningen

Een alfabetische index met korte omschrijvingen en handige links van de meest voorkomende aandoeningen/functiebeperkingen

Abortus

Wanneer je onbedoeld zwanger bent, sta je voor een zeer moeilijke en emotionele keus. Een van de mogelijke beslissingen is abortus. Al is abortus je eigen keus, het kan nog steeds heel moeilijk voor je zijn de abortus te verwerken. De gevolgen kunnen zowel fysiek als emotioneel een grote impact op je hebben. In dat geval kun je hulp zoeken bij het FIOM.

 • De studentenpsychologen kunnen je een luisterend oor bieden en helpen bij het vinden van een gespecialiseerde hulpverlenende instantie voor jouw probleem.
 • Is er door de abortus sprake van studievertraging, onderneem dan tijdig actie.
 • In PITSstop is meer informatie over abortus te vinden in de zelfhulp bibliotheek. In de catalogus vind je de beschikbare bronnen.
 • Links:
  abortus startpagina
 

Adoptie

Wanneer je geadopteerd bent, hoeft dat niet per definitie problemen op te leveren. Je bent opgevoed door je ouders, alleen zijn het niet je biologische ouders.
Sommige geadopteerden hebben het wel moeilijk met hun adoptie. Daarbij spelen vaak vragen als: "Wie zijn mijn ouders?", "Waarom hebben zij mij afgestaan?" en "Wie ben ik?" 
Juist wanneer je gaat studeren en een eigen leven opbouwt, kan er een behoefte ontstaan antwoorden op deze vragen te vinden. Wanneer je door deze zaken in beslag wordt genomen en je merkt dat het je veel moeite kost, kan het prettig zijn daar informatie over of hulp bij te zoeken.

 • De studentenpsychologen kunnen je helpen zaken op een rij te zetten of de juiste hulpverlenende instantie te vinden.
 • Is studievertraging ontstaan, onderneem dan tijdig actie.
 • In de zelfhulpbibliotheek van PITSstop is informatie beschikbaar over adoptie en verwante onderwerpen. Bekijk voor relevante bronnen de catalogus.
 • Link: adoptietrefpunt
 

Adreswijziging

Bij de universiteit kunnen drie adressen genoteerd staan:  

 1. correspondentieadres: hier wordt de post van de universiteit naar toe gestuurd
 2. GBA adres: dit wordt aangeleverd door Studielink
 3. een eventueel extra adres: een extra mogelijkheid om je te bereiken mocht je op het eerste adres niet aanwezig zijn
Meestal geven studenten hun kameradres op als correspondentieadres en het adres van hun ouders als extra adres. Dit is geen verplichting: je kunt de post ook naar je ouders laten sturen terwijl je wel op kamers woont. De adressen die bij de universiteit bekend zijn en degene die bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) bekend zijn, hoeven niet hetzelfde te zijn. Deze adressen worden niet met elkaar vergeleken.

DUO maakt echter wel een vergelijking tussen de adressen van alle eerstejaarsstudenten en de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Als het adres van het GBA niet overeenkomt met het DUO-adres, dan wordt de uitwonende beurs met terugwerkende kracht omgezet in een thuiswonende beurs. Het is dus zeer belangrijk dat de adressen van DUO en het GBA overeenkomen.

1. Correspondentieadres wijzigen
Bachelor- en masterstudenten en doctoraalstudenten wijzigen hun adres via Studielink.
Vergeet niet bij verhuizing je adreswijziging ook door te geven bij de gemeente (GBA adres).  

2. GBA adres wijzigen
Als je de adreswijziging aan de gemeente doorgeeft, wordt het GBA adres automatisch gewijzigd. Deze wijziging wordt ook automatisch naar Studielink doorgestuurd.  

3. Extra adres wijzigen
Een wijziging van het extra adres kan op drie manieren worden doorgegeven:
 1. via een e-mail naar de studentenadminstratie: studentenadm@sea.leidenuniv.nl 
 2. via de Informatiebalie 
 3. door een adreswijziging te sturen naar:
  Universiteit Leiden
  Studenten- en Onderwijszaken
  Studentenadministratie
  Postbus 9500
  2300 RA Leiden

Adviesgesprek

In het eerste studiejaar krijg je een aantal adviesgesprekken in het kader van het Bindend Studieadvies.

Afstudeerfonds

Indien je als student met een prestatiebeurs bijzondere persoonlijke omstandigheden hebt die je studie vertragen, kan je in aanmerking komen voor een financiële ondersteuning van de Universiteit. Lees meer over het Afstudeerfonds.

Afstuderen

Na je afstuderen zijn er een aantal praktische zaken die je moet regelen.

Alcohol

Voor veel studenten hoort het drinken van alcohol erbij. Wanneer je vaak uitgaat en naar borrels en feesten gaat, kan de hoeveelheid alcohol die je drinkt behoorlijk oplopen. Wat is nog verantwoord? De richtlijnen van Alcohol Voorlichting en Preventie zijn als volgt:

 • Maxiaal twee standaardglazen alcohol per dag voor vrouwen, drie voor mannen; om te voorkomen dat drinken een gewoonte wordt zeker twee dagen per week niet drinken.
 • Geen drank in combinatie met werken, studeren, sporten en verkeersdeelname.
 • Geen alcohol als een vrouw zwanger is of wil worden, en bij borstvoeding.
 • Geen drank samen met medicijnen of drugs.
 • Niet drinken bij vermoeidheid, of als reactie op spanningen of andere persoonljke problemen.
 • Niet alles tegelijk: eenmaal per week 15 glazen is ongezond, vijf dagen 2 à 3 glazen hoeft echter geen problemen op te leveren. Alcohol heeft namelijk effect op alle organen en hoe meer alcohol er in één keer door het lichaam wordt opgenomen, hoe meer schade er ontstaat.
Hoe merk je of je afhankelijk van alcohol begint te worden? Allereerst als je het gevoel krijgt dat je de drank nodig hebt om goed te kunnen functioneren. Als je steeds meer behoefte hebt aan drank en meer moeite krijgt met 'nee' zeggen hiertegen. Ook wanneer je moeite hebt met minderen of stoppen, is dit een teken. Tenslotte kunnen uit je omgeving signalen komen over jouw drinkgedrag. Het is goed dit serieus te nemen. Wanneer je het idee hebt dat je mogelijk bent of raakt aan alcohol is het verstandig hier iets aan te doen.
 • De huisarts kan je verwijzen naar de juiste instantie.
 • Is er door je alcoholgebruik ontstaan, onderneem dan actie.
 • In de van PITSstop is informatie beschikbaar over alcohol en verslaving. Bekijk voor relevante bronnen de .
 • Links:
  alcoholinfo
  dranktest
  drankjewel: als je ouder een drinkprobleem heeft


Alumni

Na je afstuderen ben je een alumnus of alumna (afgestudeerde) van de Universiteit Leiden.
De Universiteit houdt graag contact met alumni en biedt ook veel activiteiten. Meer informatie vind je op de alumni-website van de Universiteit Leiden.

Anders studeren

Anders studeren: in deeltijd, cursussen .....

Arbeidsmarkt

De overstap van studie naar arbeidsmarkt brengt grote veranderingen met zich mee.
Lees meer waar je terecht kunt voor informatie over deze stap.

Arbeidsmarktoriëntatie

Het is belangrijk om tijdens je studie bijtijds te beginnen met je te orienteren op de arbeidsmarkt.
Het stappenplan van Studenten Loopbaan Services kan hierbij handig zijn.

Artsverklaringen

Fysieke klachten
Indien het met name fysieke klachten betreft, dan kun je voor een artsverklaring terecht bij de afdeling Veiligheid, Gezondheid & Milieu (VGM). Zo'n verklaring kan nodig zijn als bewijsstuk ten behoeve van het afstudeerfonds, het bindend studieadvies of uitschrijving.

Psychische klachten of persoonlijke omstandigheden
Indien er in het kader van het BSA sprake is van psychische klachten of persoonlijke omstandigheden, dan kan er een speciale BSA afspraak worden gemaakt bij de studentenpsychologen. Zorg dat je tijdig belt voor een afspraak.   

Laatst Gewijzigd: 30-01-2012