Werktestimonials

Alumni-studenten Faculteit Governance and Global Affairs aan het woord.

Voorzitter College van Bestuur Stichting Biezonderwijs – Dave Ensberg

Dave Ensberg, foto: Jorgen Caris

Dave Ensberg, foto: Jorgen Caris

In 2008 ben ik afgestudeerd, met minor Politicologie. Na mijn afstuderen ging ik aan de slag als adviseur Binnenlands bestuur bij PricewaterhouseCoopers. Daar heb ik 3 jaar gewerkt waarna ik verschillende banen gehad heb, o.a. als strategisch adviseur ‘Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam’ bij de gemeente Amsterdam en als bestuurssecretaris Onderwijsgroep Buitengewoon. Vanaf 2015 ben ik werkzaam in mijn huidige baan.

Waarom Bestuurskunde?

Op mijn veertiende wist ik al dat ik Bestuurskunde wilde studeren. Dat komt door mijn ouders en achtergrond. Mijn grootvader was vicepresident van Suriname, van jongs af aan kreeg ik zijn verhalen mee. Ik was gefascineerd door de vraag hoe het moet zijn geweest om bestuurder te zijn van zo’n jonge republiek. Mijn ouders hadden bovendien altijd veel interesse voor de maatschappij en stimuleerden ons om het nieuws te volgen. Dat leverde thuis al veel discussies op. Tot slot: mijn ouders, broer en zus hebben in Suriname gewoond, maar moesten vluchten na de militaire coup. Dat gaf ons een extra besef van het belang van democratie, recht en vrijheid.

Bijbaantjes en vrijwilligerswerk

Als student werkte ik hard. Vanaf mijn zestiende, toen ik in Leiden een vwo-scholier was, woonde ik op kamers op de Hogewoerd. Om mijn leven goed in te rechten, had ik twee bijbaantjes, ook tijdens mijn universitaire studie. Al vrij snel deed ik er vrijwilligerswerk naast. Ik had geen tijd om altijd een 8 of een 9 te halen.

Stage bij vakblad PM

Eigenwijs was ik ook. Ik heb erop aangedrongen dat ik na het halen van mijn bachelor stage mocht lopen, wat ongebruikelijk was. Ik liep stage bij het vaktijdschrift PM, dat is belangrijk voor me geweest. Voor het eerst ervoer ik het samenspel tussen de overheid en de maatschappij in de praktijk.

PwC

Naar aanleiding van artikelen bij PM en een prijs voor mijn bachelor thesis werd ik door PricewaterhouseCoopers benaderd of ik daar wilde werken. Werken bij PwC is als voetballen in de Champions League van de adviesbureaus in het openbaar bestuur. Zo is mijn carrière gaan rollen.   


New Business Manager bij Essent – Janne Marie van Vlastuin

Janne Marie van Vlastuin, foto: Jorgen Caris

Janne Marie van Vlastuin, foto: Jorgen Caris

In 2007 ben ik afgestudeerd als Bestuurskundige. Na mijn afstuderen heb ik verschillende banen gehad. Ik heb gewerkt als ICT Consultant & Key Accountmanager bij Sogeti, als informatiemanager Marketing & Sales bij EMEA Akzo Nobel en vanaf 2013 als Commercieel Verandermanager bij Essent. Sinds 2015 werk ik daar als New Business Manager.

De rode draad in mijn carrière is organisatieverandering, waarbij ik de aansluiting op de behoefte vanuit de buitenwereld, doorvertaal naar het ontwerp van alle facetten binnen de organisatie zelf. Hierbij is het meest interessante onderdeel het begeleiden van de transformatie, waarbij het omgaan met de diversiteit aan mensen, hun wensen, meningen en belangen die een dergelijke verandering raakt, een mooie uitdaging is.

Student met een lease-auto

Als student was ik eager en efficiënt. Ik heb het maximale uit mijn studententijd gehaald; ik werkte naast mijn studie 24 uur als HR-medewerker en later 32 uur als accountmanager. Ik was een student met een lease-auto. Daarnaast stak ik veel tijd in sociale activiteiten, zo ben ik actief geweest binnen Augustinus en interim Bestuurslid van AEGEE.

Toch vond ik het allemaal makkelijk te combineren omdat de studie me inspireerde. Veranderende organisaties binnen de alsmaar veranderende omgeving waaraan de organisatie haar bestaansrecht ontleent vind ik fascinerend. Organisaties worden gevormd door mensen, ondersteund door beleid, processen en ICT-middelen vastgelegd binnen een formele structuur. Dit dient een samenhangend geheel te zijn waarbij het gezamenlijke doel helder dient te zijn voor een ieder die onderdeel uitmaakt van de organisatie.  

Carrièrekeuze

Omdat ik de kennis van ICT miste, ben ik na mijn studie bij Sogeti gaan werken waar ik ben opgeleid tot informatieanalist (systeemontwerper) en Business Process Consultant. Een carrièrekeuze waar ik dagelijks de vruchten van pluk, ongeacht de omvang van de IT-component en het type verandertraject dat ik doe.

Gouden tip

Geniet van de laatste fase van je studie en volg je interesses. Zorg dat het pad dat je hierna kiest aansluit bij jou als persoon en durf met de bestuurskundige bril naar het speelveld te kijken waarin je je bevindt. Wanneer je af en toe jezelf op afstand plaatst van waar je mee bezig bent en de theorie plot op de praktijk, kom je tot interessante inzichten. Door je passie te volgen en kritisch te blijven kun je daadwerkelijk succesvol zijn. Je staat in je kracht wat ervoor zorgt dat je met veel plezier, tijd en energie in je werk kunt steken en scherp te blijven.


Beleidsmedewerker bij de D66 Tweede Kamerfractie - Elise van Zeeland

Elise van Zeeland

Elise van Zeeland

In 2014 ben ik afgestudeerd in ‘Crisis and Security Management’ aan de Universiteit Leiden - Campus Den Haag. Hiervoor heb ik een master in Londen gedaan, ‘Global Health, Law and Governance’, en een bachelor in Bestuurskunde gehaald, ook aan de Universiteit Leiden.

Droombaan

Ik had mijn eerste baan, als public affairs adviseur, al voordat ik was afgestudeerd. De laatste twee maanden van mijn studie combineerde ik het studeren met werken. Voor mijn eerste baan had ik helder voor ogen dat ik in de public affairs wereld wilde werken. Op een afstand de politiek volgen én belangen behartigen.
Door diverse vacatures scherp in de gaten te houden zag ik ineens op LinkedIn een vacature voor junior adviseur. Zes maanden heb ik bij mijn eerste baan gewerkt, toen er zich een mogelijkheid voordeed waar ik geen ‘nee’ tegen kon zeggen: beleidsmedewerker bij de D66 Tweede Kamerfractie op de onderwerpen zorg, emancipatie en jeugd. Absoluut een droombaan. In deze functie ondersteun ik Kamerleden in hun dagelijkse werkzaamheden, dus in het voorbereiden van debatten, het stellen van mondelinge of schriftelijke vragen aan de minister of staatssecretaris en bij allerlei andere zaken die de revue passeren.

Dagelijkse praktijk

Het mooiste aan dit werk vind ik de onvoorspelbaarheid, je weet ’s ochtends nooit hoe een dag eruit zal komen te zien. Het is vaak druk, en hectisch, je leert goed en effectief met je tijd omgaan. Maar ook leer je grote stukken informatie snel behapbaar te maken en de kern eruit te distilleren.

Actief

Naast mijn studie heb ik er altijd voor gekozen om mij op diverse manieren te ontwikkelen en ontplooien. Zo heb ik diverse commissies gedaan. Ben ik een jaar lang voorzitter geweest van mijn studievereniging, de B.I.L., en heb ik meerdere stages gelopen, waaronder één bij de Wereldgezondheidsorganisatie in Genève. Dat zijn ervaringen die niemand je meer afpakt én je voorbereiden op het werkende leven. Alle organisaties functioneren immers anders, ik zou daarom adviseren tijdens je studie te proeven aan deze verschillen zodat je uiteindelijk een overwogen keuze kan maken voor een passende baan.

Gouden tip

Mijn gouden tip voor huidige studenten zou zijn dat je altijd jezelf moet blijven, ontplooi de waarden die jou interesseren, ontwikkel vaardigheden waar jij warm van wordt. Dat maakt jou uniek ten opzichte van al die andere sollicitanten. En dát zal er uiteindelijk aan bijdragen dat jij terecht komt bij jouw droombaan.


Filmpje

In onderstaand filmpje, gemaakt door het VSB Fonds, leg ik uit wat ik geleerd heb tijdens zowel mijn bachelor bestuurskunde als mijn master en hoe ik die opgedane kennis nu dagelijks inzet in mijn werk. Mijn bachelor heeft mij een gedegen basis gegeven in het multidisciplinair benaderen van problemen, een competentie die bijzonder waardevol is in mijn werk vandaag de dag.

Coördinator Honours Academy Universiteit Leiden – Georgina Kuipers

Georgina Kuipers

Georgina Kuipers

Na mijn bachelor in Liberal Arts and Sciences: Global Challenges aan het Leiden University College The Hague ben ik in juni 2015 afgestudeerd als Master of Science in Political Science and Public Administration, gespecialiseerd in Public Administration – Bestuurskunde dus.

Perfect aanbod

Mijn eerste baan vond ik voordat mijn studie was afgelopen: tijdens mijn Master werkte ik als assessor (student-lid van het bestuur) bij de Honours Academy van de Universiteit Leiden. De Honours Academy is het platform dat alle extracurriculaire honoursprogramma’s van de universiteit organiseert. Als honoursstudent tijdens mijn bachelor en master – ik heb ook meegedaan aan het Leiden Leadership Programme – vond ik het fantastisch om op beleids- en bestuursniveau mee te denken over en mee te schrijven aan de toekomst van het honoursonderwijs aan de Universiteit Leiden.

Onze onderwijsdirecteur zou vanaf 1 september dat jaar met zwangerschapsverlof gaan, en mij werd gevraagd om haar functie over te nemen tijdens die 5 maanden. Dit was een perfect aanbod: ik wilde eigenlijk een baan waarin ik mij op beleids- en bestuursniveau bezig kon houden met onderwijs… Niet per se een logische vacature voor iemand van 23! De Dean en onderwijsdirecteur hadden echter veel vertrouwen in mijn kunnen en dus begon ik op 1 augustus, nog voor ik formeel was afgestudeerd, al met werken.

Heel divers

Ik maakte een vliegende start: als Coördinator Honours Academy – Strategie en Beleid ben ik elke dag bezig met de ontwikkeling en uitvoering van de programma’s die de Universiteit Leiden aanbiedt aan middelbare scholieren en bachelor- en masterstudenten, maar ook met het runnen van de dagelijkse organisatie van de Honours Academy. Pas als je je op dezelfde dag bezighoudt met zowel de financiële afrekening als het ontwerpen van de eindejaarsgroet, realiseer je je hoe divers het werk is.

Wat gebruik je uit je studie?

In mijn masterstudie heb ik ontzettend veel geschreven en onderzoek gedaan, onder meer over onderwijsbeleid. Dit komt mij zeker van pas tijdens mijn dagelijks werk: voor nieuwe beleidsstrategieën maar ook voor wervende teksten over het honoursonderwijs is het belangrijk dat er makkelijk teksten uit je vingers rollen. Ervaring in Engelse teksten schrijven is natuurlijk al helemaal een bonus. Ik denk eerlijk gezegd dat mijn kennis van decision-making processes en andere bestuurskundige kennis die ik tijdens mijn master heb opgedaan, vooral latent aanwezig zijn als je ook daadwerkelijk in een bestuur plaatsneemt.

Gouden tip

Als ik één tip mag geven, is het deze: veel afgestudeerden denken dat hun eerste baan perfect moet aansluiten bij hun studie of eisen, maar je hebt nog je hele leven om je droombaan te vinden – en bovendien verandert de inhoud van die ‘droombaan’ toch nog gedurende je leven. Doe iets wat je op dit moment leuk (genoeg) vindt, en vooral in een omgeving waar jij je op je plaats voelt en waar je gemotiveerd door wordt. Leef in het moment en wees mindful: de wereld redden kan later ook nog! ;)

 


Gemeenteraadslid D66 Utrecht en zelfstandig adviseur - Maarten Koning

Maarten Koning

Maarten Koning

In de zomer van 2013 werkte ik dag en nacht aan mijn masterscriptie. Met mijn toekomstige werkgever had ik de afspraak gemaakt, dat de scriptie ingeleverd was op mijn eerste werkdag. En dat lukte, waardoor ik nog voordat ik officieel afgestudeerd was al aan mijn eerste fulltime baan kon beginnen.

Eerste baan

Een baan als junior adviseur bij een gerenommeerd public affairs (lobby) adviesbureau lag niet direct voor de hand in combinatie met mijn master Crisis and Security Management. Toch wilde Public Matters mij graag in dienst nemen, omdat ik tijdens mijn studie een stage gedaan had bij de Nederlandse ambassade in Washington, en omdat ik landelijk voorzitter geweest was van de jongerenorganisatie van D66, de Jonge Democraten. Het bureau had ik leren kennen tijdens een summerschool waar ik aan deelgenomen had.

Gemeenteraadslid voor D66

Een half jaar later al, in maart 2014, waren de Gemeenteraadsverkiezingen. Als ‘partijtijger’ had ik al enkele keren meegedraaid in campagnes van D66, en ik kende de standpunten van de partij door en door. Met een overweldigend succes werd D66 de grootste partij in Utrecht en werd ook ik verkozen in de Raad. Het is een enorme eer om honderdduizenden Utrechters te mogen vertegenwoordigen, in een functie waarin ik ongelooflijk kan groeien. Het geeft veel energie wanneer je als raadslid het college bijstuurt of wanneer je een meerderheid achter een spraakmakend plan krijgt. Met de portefeuilles wonen, ruimtelijke ordening en Stationsgebied heb ik directe invloed op wat met name veel jonge mensen erg aangaat! Steeds meer mensen willen in de stad wonen, er is ruimte nodig voor betaalbare particuliere huurwoningen en voor goede en duurzame mobiliteit.

Zelfstandig adviseur

In januari ben ik gestopt bij Public Matters en begonnen als zelfstandige. De combinatie van reizen naar Den Haag, bijna fulltime werken en het raadswerk werd veel en ik koos voor meer flexibiliteit. Ik richt me op adviseren over draagvlak en zeggenschap bij ruimtelijke ontwikkelingen. Projectontwikkelaars, provincies, woningcorporaties: allemaal willen ze de omgeving betrekken bij hun projecten – maar in de praktijk kan dat veel interactiever en directer.

Master

Mijn master aan de Campus Den Haag heb ik ervaren als inspirerend en verrijkend, door de energie van de docenten. Bij de universiteit waar ik mijn bachelor deed had ik dat gemist! Op de Campus werkte ik met onderzoekers die hun eigen programma’s leidden, doceerden, scripties begeleidden, MOOC’s opzetten, en ook nog tijd vonden om zich in kranten en op tv te positioneren als experts in hun onderzoeksgebied. Ik ervoer dat een universiteit zoveel meer kan zijn dan een leerfabriek. En dat je je als student vooral ook zo op moet stellen: wees ondernemend en nieuwsgierig!

Gouden tip

Mijn tip: zoek een spraakmakend onderwerp voor je scriptie. Ik deed dat door de crisiscommunicatie over de aardbevingen in Groningen centraal te stellen. Zoek de publiciteit met je onderzoeksresultaat! Spannend en uitdagend, maar als je dit vanaf het begin van je onderzoek in gedachten houdt, dan zal je scriptie maximaal maatschappelijk relevant zijn – en een mooi gespreksonderwerp bij een toekomstige werkgever!


Laatst Gewijzigd: 25-04-2016